Engmose Gruppe

Engmose Gruppe

Din lokale spejdergruppe ved Guldborgsund

Samværsregler

Samværs-reglerne er vedtaget på Grupperådsmøde/ bestyrelsesmøde 26.08.2021 og senest behandlet igen på grupperådsmøde den 04.04.2023

Engmose Gruppe – Sådan bliver vi gode rollemodeller.

Vi vil skabe et trygt miljø for børnene, bl.a. ud fra disse retningslinjer:


– Vi ryger ikke sammen med eller foran spejdere.

– Vi tager hensyn til andre ledere og ’går væk’, hvis der skal ryges.

– Vi drikker ikke alkohol sammen med eller foran spejdere.

– Vi kan nyde lidt alkohol med omtanke ’rundt om bålet’ når spejderne er lagt, ungledere under 18 drikker ikke, men må gerne være med ’om bålet’.

– Vi aftaler, hvem af lederne, der ikke drikker i aften, så der altid er en chauffør.

– Som ledere og ungledere opsøger vi ikke spejderbørn gennem sociale medier. Kontakt må kun oprettes på spejder-barnets initiativ. Det er vores eget valg, om vi accepterer venneanmodninger/kontakt.

– Også på de sociale medier, er vi rollemodeler for spejderne, derfor overvejer vi hver især, hvad vi ’lægger op’ af billeder og tekster på fx Facebook.

– Vi sikrer, at der er mulighed for kønsopdelt omklædning, og vi husker og giver plads til – at blufærdighedsgrænser kan være forskellige.

– Vi tilstræber at der er mindst to ledere med på overnatningsture. På tokønnede ture deltager ledere af begge køn. Er dette ikke muligt aftales nærmere med gruppeledelsen og de involverede familier

– I forbindelse med det konstituerende grupperådsmøde i marts fornyer vi hvert år børneattester og ny-indhenter børneattester på nyvalgte tillidspersoner (ledere, grupperødder) samt spejdere, der er over 15 år.

– I forbindelse med overnatninger indhenter vi altid børneattester på de voksne, der melder sig som hjælpere.

– I forbindelse med overnatninger, hvor vi har brug for at tackle specielle problematikker som f.eks hjemve, vådligger-udfordringer, sørger vi for at orienterelederkolleger, så vi altid er to, der er opmærksomme på løsningen af ovenstående.

– I forbindelse med situationer, hvor vi har brug for at yde ikke livsvigtig førstehjælp (eks fjerne flåter, behandle solskoldninger mv) tages altid hensyn til barnets og resten af gruppens blufærdighedsgrænse, ligesom det sikres, at der er to ledere til stede.

– Når vore spejdere deltager på kurser & i arrangementer hos andre KFUM-grupper eller i Korps-regi, gør vi opmærksom på, at det nu er Korpsets samværsregler, som gælder.

– Når vore spejdere deltager på kurser & i arrangementer i andre Korps eller foreninger, gør vi opmærksom på, at kulturen vil/kan være anderledes.