Engmose Gruppe

Engmose Gruppe

Din lokale spejdergruppe ved Guldborgsund

Grupperådet

 

Hvad er grupperådet?

En spejdergruppe kan kun eksistere hvis der er et grupperåd. Grupperådet består af forældre og enhedslederne. Grupperådet har vedtaget, at det ikke er nødvendigt, at have børn i gruppen, for at være medlem. Grupperådet fastsætter kontingent, som så skal vedtages på årsmødet.

Grupperådsformand vælges af forældre-repræsentanter i grupperådet. Kassereren behøver ikke at have børn i gruppen.

Grupperådet vælges for en periode af 2 år. Dette sker på det årlige gruppemøde i februar måned. Grupperådet tegnes af grupperådsformand – gruppekasserer og gruppeleder i forening.

Hvis du kunne have lyst til at høre mere, være med til et møde eller være en del af grupperådet, så tag fat i Britt eller en af spejderlederne.

Hvad laver grupperådet?

Det at være med i grupperådet er ikke en uoverkommelig opgave, tværtimod giver det den glæde, at have indflydelse på spejdernes aktiviteter. Som medlem af grupperådet, er man ikke tvunget til at deltage i sommerlejre eller lignende, men velkommen til at give en hånd med.

Der holdes ca. 5 møder på et år, i B&U Huset, normalt mellem kl. 19.00 og 21.00.

Grupperådet & Bagmandspatruljen, arrangerer årligt en Julebazar samt hjælper Sundkirkekredsen med afholdelse af en årlig sommerfest. Dette er ikke muligt uden hjælp fra spejderlederne, spejderne og spejderforældrene.

Grupperådet samarbejder med Bagmandspatruljen for at give vore spejdere, de optimale betingelser.

 Hvis du har lyst til at se om grupperådet er noget for dig, er du velkommen til at kontakte formanden og være med til et af de fem årlige møder.

Grupperådets medlemmer:

Grupperådsformand:
Britt Simonsen

Næstformand:

Kasserer:
Helle Larsen

Øvrige medlemmer:
Lars Wollesen

Janni Frank

Spejderpræst: Hanne Lundsgaard