Engmose Gruppe

Engmose Gruppe

Din lokale spejdergruppe ved Guldborgsund

Grupperådet

 

Hvad er grupperådet?

En spejdergruppe kan kun eksistere hvis der er et grupperåd. Grupperådet består af forældre og enhedslederne. Grupperådet har vedtaget, at det ikke er nødvendigt, at have børn i gruppen, for at være medlem. Grupperådet fastsætter kontingent, som så skal vedtages på årsmødet.

Grupperådsformand vælges af forældre-repræsentanter i grupperådet. Kassereren behøver ikke at have børn i gruppen.

Grupperådet vælges for en periode af 2 år. Dette sker på det årlige gruppemøde i februar måned. Grupperådet tegnes af grupperådsformand – gruppekasserer og gruppeleder i forening.

Hvad laver grupperådet?

Det at være med i grupperådet er ikke en uoverkommelig opgave, tværtimod giver det den glæde, at have indflydelse på spejdernes aktiviteter. Som medlem af grupperådet, er man ikke tvunget til at deltage i sommerlejre eller lignende, men velkommen til at give en hånd med.

Der holdes ca. 5 møder på et år, i B&U Huset, normalt mellem kl. 19.00 og 21.00.

Grupperådet & Bagmandspatruljen, arrangerer årligt en Julebazar samt hjælper Sundkirkekredsen med afholdelse af en årlig sommerfest. Dette er ikke muligt uden hjælp fra spejderlederne, spejderne og spejderforældrene.

Grupperådet samarbejder med Bagmandspatruljen for at give vore spejdere, de optimale betingelser.

 

Grupperådets medlemmer:

Grupperådsformand:
Britt Simonsen

Næstformand:
Maria Hansen

Kasserer:
Helle Larsen

Øvrige medlemmer:
Birgit Bonde – Lars Wollesen
Janni Frank –  Ernst Brandstrup

Spejderpræst: Hanne Lundsgaard