Engmose Gruppe

Engmose Gruppe

Din lokale spejdergruppe ved Guldborgsund

Samværsregler

Engmose Gruppe – Sådan bliver vi gode rollemodeller

Vi vil skabe et trygt miljø for børnene, bl.a. ud fra disse retningslinjer.

Samværs-reglerne er vedtaget på grupperådsmøde 9. maj 2019.


   
   Vi ryger ikke sammen med eller foran spejderne. Vi tager
  hensyn til andre ledere og ‘går væk’, hvis der skal ryges.
   
   Vi drikker ikke alkohol sammen med eller foran spejdere. Vi
   kan nyde lidt alkohol med omtanke ’rundt om bålet’, når
   spejderne er lagt. Ungledere under 18 drikker ikke, men må
   gerne være med ’om bålet’. Vi aftaler, hvem af lederne, der ikke
   
drikker i aften, så der altid er en chauffør.
   
   Som ledere m.fl. husker vi, at man også på de sociale medier, er
   rollemodel for spejderne, derfor overvejer vi hver især, hvem vi ’
   er venner med’ på fx Facebook, og hvad vi ’lægger op’ af billeder
   og tekster.
    Vi sikrer, at der er mulighed for kønsopdelt omklædning, og vi
   husker – og giver plads til – at blufærdighedsgrænser kan være
   forskellige.
   
   Vi tilstræber at der er mindst to ledere med på overnatnings-
   ture. På tokønnede ture deltager ledere af begge køn. Er dette
   ikke muligt aftales nærmere med gruppeledelsen og de
   involverede familier.
     
   I forbindelse med det konstituerende grupperådsmøde i marts
   fornyer vi hvert år børneattester og ny-indhenter børneattester
   på nyvalgte tillidspersoner (ledere, grupperødder) samt
   spejdere, der er over 15 år. I forbindelse med overnatninger
   indhenter vi altid børneattester på de voksne, der melder sig
   som hjælpere.
     
   I forbindelse med overnatninger, hvor vi har brug for at tackle
   specielle problematikker som f.eks hjemve, vådligger-
   udfordringer, sørger vi for at orientere lederkolleger, så vi altid
   er to, der er opmærksomme på løsningen af ovenstående. I
   forbindelse med situationer, hvor vi har brug for at yde ikke
   livsvigtig førstehjælp (f.eks. fjerne flåter, behandle
   solskoldninger mv) tages altid hensyn til barnets og resten af
   gruppens blufærdighedsgrænse, ligesom det sikres, at der er to
   ledere til stede.
     
   Når vore spejdere deltager på kurser & i arrangementer hos
   andre KFUM-grupper eller i Korps-regi, gør vi opmærksom på,
   at det nu er Korpsets samværsregler, som gælder.
     
   Når vore spejdere deltager på kurser & i arrangementer i andre
   Korps eller foreninger, gør vi opmærksom på, at kulturen
   vil/kan være anderledes.