Engmose Gruppe

Engmose Gruppe

Din lokale spejdergruppe ved Guldborgsund

Oprykningsfest

22. august 2020 · Engmose Gruppe · Skrevet af Engmose Gruppe

Spejderåret i gruppen startede traditionen tro med oprykningsfest og fællesspisning på spejdergrunden. Selvom vejret var varmt og skybruds- truende, fejlede stemningen ikke noget og glæden ved at være “tilbage” kunne mærkes.

Der var 80 spejdere, ledere, søskende og forældre samlet til arrangementet. Vi startede med at synge spejdersangene hver enhed for sig i midten af gryden, hvor forældre og søskende sad rundt omkring med god afstand.

Stjerne-fest

Dernæst blev hver spejder kaldt enkeltvis op for at få overrakt sin årsstjerne. Det var en ren stjerne-fest i år.. Der er slet ikke tal på hvor mange års spejder- erfaring, der er i Engmose gruppe.. For der blev uddelt i massevis af 1,2,3,4,5,6,7,8,9 og 10, 15, 25, samt 32 års-stjerner! Trine og Lotte skulle holde hovedet koldt for at sikre, at alle fik de rigtige stjerner. For ja, 40 spejdere var mødt op til stjerne-overraskelsen.

Nye ledere i enhederne

Inden oprykningen blev gruppens ledere præsenteret. Der er både kommet nye ledere til og sket en omrokering blandt lederne.

Kimie og Ea skal sammen med Claus være sammen med Bæverne.

Mette, Rikke og Betina skal sammen med Emil have Ulveflokken.

Kirsten, Anne, Niklas, Emil, Kasper og Kim skal sammen give junior, trop og senior udfordringer dette spejderår.

Oprykning

I år foregik oprykningen gennem et gult spejdertelt, for at markere overgangen til en ny enhed. Spejderne sagde farvel til deres gamle leder og på den anden side af telte stod den nye leder og spejdere klar til at modtage den “nye” spejder.

Der var rigtig manage, der skiftede enheder i år, og specielt hos bæverne, hvor der lige nu, kun er to bævere tilbage i bæverflokken. Der rykkede også 6 ulve op til juniorerne, men her er enheden også lidt lille, da der ikke var mange juniorer i forvejen. Vi har derfor fokus på specielt disse to årgange til vores åbent hus arrangement i starten af spejderåret.

Seje spejdere

Efter oprykningen blev der uddelt special-mærker. Altså nogle af de ekstrem/specielle mærker nogle af de store spejdere har taget sideløbende med de andre mærker og deres spejdermøder.

Der blev givet et mærke for at have gået i shorts et helt år, en anden har sovet i telt et helt år. Tre spejdere har sovet i shelter en gang om måneden i et helt år. Nogle har gennemført HjemmeSpejd- mærket, som var et special mærke under corona-nedlukningen.

Traditionen tro blev “Årets spejder” i hver enhed, ulv, bæver, junior og trop spejder også udnævnt og vandrepokalerne givet videre.

Nogle af begrundelserne for tildelingerne var, at de valgte spejdere er en god kammerat, er hjælpsom, pligtopfyldende, har gå på mod, tager initiativ, sikre sammenhold i patruljen/gruppen, er aktiv og mødestabil.

Dernæst var det tid til fællesspisning hver for sig, så hver familie havde medbragt madpakker.

Spejderåret 2020

Aftenen blev sluttet af med en kæmpe rundkreds, hvor lidt reklamer for det kommende spejderår blev afsløret.

Engmose gruppe kommer til at have et travlt 1. spejderhalvår. Der er blandt andet åbent hus, klatring, gruppetur, spaghetti-gudstjenester, julebazar, besøg af 55˚Nord butikken til jul og Lucia-optog.

Programmerne er lavet og alle er nu spændte på at komme igang med de ugentlige møder.

Tags: , , , , , , , ,